Zrównoważony rozwój:
o.b.® chroni bardziej niż myślisz

Produkujemy miliardy sztuk tamponów o.b.®, rocznie. Z uwagi na to, jak ważny jest dla nas zrównoważony rozwój - troska o naturę i konsumentki - staramy się by produkcja miała jak najmniejszy wpływ na środowisko. Jak to robimy?

CO TO ZNACZY PROMOWAĆ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ?

o.b.® jest częścią życia wielu kobiet. W samych Niemczech kobiety zużywają około miliarda tamponów rocznie! Oznacza to, że jesteśmy szczególnie odpowiedzialni wobec naszych konsumentów i społeczności. Dlatego angażujemy się w inicjatywy społeczne i ochronę środowiska.

Pracujemy nad tym, aby wszystkie nasze fabryki były przyjazne środowisku. Oznacza to, że ustaliliśmy i wciąż udoskonalamy cele środowiskowe, które musi spełniać nasza produkcja. Zrównoważony rozwój to jednak więcej niż emisja dwutlenku węgla. Oznacza także wykazywanie odpowiedzialności oraz kształcenie kobiet i dziewcząt, aby lepiej znały swoje ciało i wiedziały, jak je pielęgnować.

ZAANGAŻOWANIE W EDUKACJĘ

„W trosce o życie©” – to misja, która łączy wszystkich pracowników Johnson & Johnson dążących do poprawy warunków życia innych ludzi, szczególnie w zakresie ochrony zdrowia i oświaty.

o.b.® współpracuje ze szkołami od 1974 roku i oferuje darmowe materiały i próbki pomagające uczennicom w poznawaniu swojego ciała. Jest to dla nas doskonała okazja, by dowiedzieć się, co jest ważne dla młodych kobiet, po to by dostosować nasze produkty do ich stylu życia.

Dzielimy się też naszą wiedzą z pracownikami służby zdrowia: ginekologami, położnymi i pediatrami.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Podstawowe produkty o.b.® to tampony bez aplikatorów, gdyż wierzymy, że każda kobieta zna swoje ciało najlepiej, więc ma dużą kontrolę nad wprowadzaniem tamponu. Używanie tamponów bez aplikatorów zmniejsza też każdego roku produkcję śmieci o wiele ton!

W naszych fabrykach – w fabryce w Wuppertal, która jest największym zakładem produkującym tampony na świecie, i we francuskiej filii w Sezanne – od 2010 roku używamy energii odnawialnej. Oznacza to, że wszystkie nasze tampony powstające w Europie są produkowane przy użyciu odnawialnych źródeł energii. 100% energii pochodzi z elektrowni wodnych.

Opakowania o.b.® także zaprojektowano z myślą o środowisku: trzy czwarte kartonu to papier z recyklingu, a pozostała część pochodzi ze zrównoważonych źródeł. Wszystkie atramenty są wytwarzane z roślin.

Dowiedz się więcej o odpowiedzialności spółki Johnson & Johnson wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego.