Czy tampony o.b.® zawierają pestycydy?

Czy tampony o.b.® zawierają pestycydy?