Czy w czasie miesiączki są jakieś przerwy?

Czasami zdarza się, że wypływ zatrzymuje się na jakiś czas. Płyn menstruacyjny może zbierać się w fałdach lub w tylnej części pochwy i wypływać z przerwami,
na przykład rano po wstaniu z łóżka, gdy długo siedziałaś i wstajesz, kichasz
albo podnosisz coś ciężkiego.